หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

สมเด็จยกฐานะ วัดระฆังโฆสิตาราม เนื้อตะปูสังฆวานร

รหัส : 205

สมเด็จยกฐานะ วัดระฆังโฆสิตาราม เนื้อตะปูสังฆวานร สร้าง 999 องค์
พิธีพุทธาภิเษก ณ. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกโดย พระมงคลวโรปการ (ท่านเจ้าคุณชำนาญ) พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์)

ราคา 550 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ