หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญอรหันต์ หลวงปู่แสน เนื้อนวะหน้ากากเงิน

รหัส : 299

เหรียญอรหันต์ หลวงปู่แสน เนื้อนวะหน้ากากเงิน สร้าง 199 เหรียญ

ราคา 1400 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ