หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญหลวงพ่อทอง นั่งพาน ชนะมาร เนื้อทองแดงผิวไฟ หน้ากากฝาบาตร ขอบอัลปาก้า #2

รหัส : 345

เหรียญหลวงพ่อทอง นั่งพาน ชนะมาร เนื้อทองแดงผิวไฟ หน้ากากฝาบาตร ขอบอัลปาก้า สร้าง 300 เหรียญ

ราคา 500 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ