หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญหลวงพ่อทอง นั่งพาน ชนะมาร เนื้ออัลปาก้า หน้ากากนวะ ขอบฝาบาตร #2

รหัส : 354

เหรียญหลวงพ่อทอง นั่งพาน ชนะมาร เนื้ออัลปาก้า หน้ากากนวะ ขอบฝาบาตร สร้าง 200 เหรียญ

ราคา 700 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ