หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญพญานาค รุ่นแรก วัดป่าคลอง 11 เนื้อทองแดงชนวน กระไหล่เงิน

รหัส : 391

เหรียญพญานาค รุ่นแรก วัดป่าคลอง 11 เนื้อทองแดงชนวน กระไหล่เงิน สร้าง 1,000 เหรียญ

ราคา 750 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ