หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

พระผงยันต์ดวง เนื้อน้ำตาล หลวงปู่แสน

รหัส : 409

พระผงยันต์ดวง เนื้อน้ำตาล หลวงปู่แสน รุ่น ยันต์ดวง แสนรวย

ราคา 200 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ