หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

พระสมเด็จหล่อ รุ่นเหนือดวง เนื้อมหาชนวน หลวงพ่ออุดมทรัพย์ (พระอาจารย์จ๋อย)

รหัส : 419

พระสมเด็จหล่อ รุ่นเหนือดวง  เนื้อมหาชนวน หลวงพ่ออุดมทรัพย์ (พระอาจารย์จ๋อย)

ราคา 400 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ