หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

พระสมเด็จหล่อ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม

รหัส : 422

พระสมเด็จหล่อมงคลโสฬส เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม

ราคา 850 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ