หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญหล่อ กษิณไฟไตรมาส เนื้อสัมฤทธิ์ทอง หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม

รหัส : 445

เหรียญหล่อ กษิณไฟไตรมาส เนื้อสัมฤทธิ์ทอง หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดสัทธารมย์ (บ้านขาม) จ.สุรินทร์

ราคา 400 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ