หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

พญาหมูพลิกแผ่นดิน เนื้อทองแดง หลวงปู่สอ วัดโพธิศรี

รหัส : 480

พญาหมูพลิกแผ่นดิน เนื้อทองแดง
หลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี

ราคา 200 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ