หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ๒๕๐ ปี พิมพ์ B ทองแดงรมดำ

รหัส : 496

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ๒๕๐ ปี พิมพ์ B ทองแดงรมดำ

วัดหงส์รัตนารามฯ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ราคา 350 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ