หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญเสมาหัวตัด กฐิน 61 หลวงปู่บุญสม เนื้อชนวน

รหัส : 499
หลวงปู่บุญสม สมาจาโร สำนักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง ชลบุรี
เหรียญเสมาหัวตัด.38 กระสุนคต กฐิน 61 เนื้อชนวน
ราคา 400 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ