หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สมาน ที่พักสงฆ์เขายางหัก เนื้อทองแดงผิวไฟ หน้ากากทองทิพย์

รหัส : 505

 เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สมาน ที่พักสงฆ์เขายางหัก เนื้อทองแดงผิวไฟ หน้ากากทองทิพย์ สร้าง 299 เหรียญ

ราคา 500 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ