หมวดวัตถุมงคล

ประเภทวัตถุมงคล

เหรียญเจริญพรไตรมาส หลวงปู่ผล วัดใหม่อัมพร เนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากปลอกลูกปืน

รหัส : 520

 เหรียญเจริญพรไตรมาส หลวงปู่ผล วัดใหม่อัมพร เนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากปลอกลูกปืน สร้าง 555 เหรียญ

ราคา 300 บาท
รูปวัตถุมงคลในเวบทุกรูปถ่ายจากวัตถุมงคลนั้นตามจริง ไม่มีการตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น รูปวัตถุมงคลที่ลงทุกรายการจะเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ชิ้นต่อชิ้น จะไม่มีการนำรูปมาใช้ซ้ำแม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นและเนื้อเดียวกันก็ตาม
* ยกเว้นรูปที่เป็นรูปกล่องวัตถุมงคลเปล่า ๆ